Styremedlem

Olaf Trysnes

Jeg er opptatt av å ta vare på vårt unike kystmiljø til glede for kommende generasjoner.

Olaf Trysnes


Jeg har vært leirskolelærer i 32 år, de siste 15 årene med egen leirskole på Risøya.
Jeg er opptatt av å ta vare på vårt unike kystmiljø til glede for kommende generasjoner.
Jeg bor midt i Hovedgata og er selvsagt opptatt av sentrum!