Representant

Gunhild Lunde

Jeg er opptatt av mer tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging innad og mellom kommunale enheter, frivillighet og næringsliv. Jeg ønsker også å jobbe for utvikling av sentrum - slik at blant annet eldre har mulighet til å bo hjemme lengre, med kort vei til primære tjenester og sosial hygge. Et sentrum som er trivelig og livlig forebygger ensomhet for mange. Godt valg!

Gunhild Lunde

Jeg er opptatt av mer tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging innad og mellom kommunale enheter, frivillighet og næringsliv. I tillegg er bygging av ny skole og barnehage i sentrum viktig - og selvfølgelig opprettholde et godt barnehagetilbud på Nes Verk og ellers i hele kommunen. Jeg ønsker også å jobbe for utvikling av sentrum - slik at blant annet eldre har mulighet til å bo hjemme lengre, med kort vei til primære tjenester og sosial hygge. Et sentrum som er trivelig og livlig forebygger ensomhet for mange. Godt valg!