Representant

Tore Ustad

Jeg mener Tvedestrand kommune er en flott kommune å vokse opp i. Med sin idylliske skjærgård, levende bygder og ett sentrum i vekst.

Tore Ustad

Jeg er 48 år, gift med Inger Britt og har 3 barn. Jeg er lærer, og har vært ansatt ved Dypvåg skole siden 1997. Jeg har også erfaring fra 3 år på Den Norske skolen i Malaga. Jeg har vært en del av FN’s fredsbevarende styrker, både i Libanon og Makedonia. Jeg er opptatt av frivillig arbeid, og har vært trener i basketball og er per i dag medlem av styret til kystkulturuka.


Jeg mener Tvedestrand kommune er en flott kommune å vokse opp i. Med sin idylliske skjærgård, levende bygder og ett sentrum i vekst. Jeg mener vi trenger et sterkt og levende sentrum, som kan by på det vi trenger. Om det gjelder gode møteplasser der folk kan møtes for en prat, eller butikker hvor vi føler oss velkomne i.


Jeg mener vi har behov for flere arbeidsplasser i kommunen. Vi må derfor legge til rette for næringsvirksomhet som kan bidra til nye muligheter for arbeid. Jeg mener vi må satse på tiltak som kan gi Tvedestrand kommune en videre utvikling og vekst.


Skole og barns oppvekst er viktig for meg. Fremtidens jobber er det enda ikke behov for. Da mener jeg at det er viktig at vi makter å legge til rette for gode oppvekstvilkår, slik at dagens skolebarn har alle verktøyene de trenger for å møte fremtiden på best mulig måte. Dette mener jeg best blir ivaretatt i en felles skole i Tvedestrand. Der vi kan samle alle de gode lærerkreftene og andre yrkesgrupper under samme tak, slik at elevene våre får like muligheter, uavhengig av hvor i kommunen de bor.


Jeg tror på fellesskapet. Der alt henger sammen og vi løfter sammen. Hvis ønsket er at folk skal flytte til kommunen vår, mener jeg at vi må gjøre oss attraktive, snakke positivt om kommunen vår og verdsette samarbeid som kan bidra til en utviklende kommune.  Jeg mener vi må legge til rette for barnefamilier; med barnehage, skole og et variert fritidstilbud. Vi må være rause overfor våre nye landsmenn, integrere på en god måte og bidra til at de fortsatt har lyst til å bo her. Jeg mener vi må gjøre vårt ytterste for at de siste leveårene til våre aller eldste innbyggere blir optimale og meningsfulle.


Jeg mener at Tvedestrand kommune har all verdens muligheter, men vi må tørre å utnytte de på den aller beste måte.