Representant

Line Margrethe Skavnes

Jeg jobber som lærer på Tvedestrand skole og er opptatt av at kommunens elever skal få et likeverdig skoletilbud i et mangfoldig, inspirerende faglig miljø som gir rom for utvikling av sosial kompetanse og et rikt sosialt liv. I tillegg tenker jeg at det gamle VGS-bygget kan huse lokal avdeling for PPT, helsesøster og barnevern - samt helsestasjon i sin helhet, og i tillegg være lokaler for Kulturskolen Øst i Agder sin avdeling i byen vår.

Line Margrethe Skavnes

Jeg er oppvokst i Tvedestrand og er veldig glad i byen vår. Jeg bor på Nes Verk, og har hatt mine fire barn på Holt skole. Jeg jobber som lærer på Tvedestrand skole og er opptatt av at kommunens elever skal få et likeverdig skoletilbud i et mangfoldig, inspirerende faglig miljø som gir rom for utvikling av sosial kompetanse og et rikt sosialt liv. I tillegg tenker jeg at det gamle VGS-bygget kan huse lokal avdeling for PPT, helsesøster og barnevern - samt helsestasjon i sin helhet, og i tillegg være lokaler for Kulturskolen Øst i Agder sin avdeling i byen vår.


Jeg er opptatt av at kommunen vår skal være en attraktiv kommune å bo i, med gode barnehagefasiliteter, flott ny barneskole, og et blomstrende næringsliv med gode arbeidsplasser. Jeg mener at det er viktig å satse på Tvedestrand nå - i forbindelse med ny E18, ny videregående skole, og en ny infrastruktur rundt byen vår med god plass til nyetablering av næring og nye arbeidsplasser. Jeg mener at vi må satse på Tvedestrand nå!