Politikken vår 2019-2023

Barn

Sterkere fellesskap gjør Norge tryggere. Vi er på vårt beste når vi stiller opp for hverandre, og løser viktige oppgaver sammen. 

Små og store fellesskap – alt fra vår egen familie og nærmiljøet vårt til det store fellesskapet vi alle er en del av – det er limet i det norske samfunnet.  

Dette er grunnpilaren i vår politikk, og er gjennomgående i vårt program.

  

Tvedestrand Arbeiderparti vil blant annet:

- satse på heltidsstillinger 

- tilby flere kommunale lærlingeplasser, minst 3 per 1000 innbyggere

- tilrettelegge for videre/etterutdanning og til å kunne ta fagbrev gjennom arbeidsplassen

- bygge en ny barneskole i Tvedestrand sentrum for alle elever i kommunen

- opprettholde og vedlikeholde Sandøya skole

- bygge ny barnehage i sentrum 

- ha større tverrfaglighet i alle sektorer og sammenhengende hjelpetilbud

- gi mulighet for å bo hjemme og bidra til en verdig, aktiv og stimulerende hverdag

- satse på ettervernet, og ha økt fokus på rus og psykiatri

- ha ambulanseberedskap i Tvedestrand 

- at sykehuset i Arendal skal ha sin del av viktige sykehustjenester

- opprette en kulturkoordinator i hel stilling med fokus på søknadsmidler til kultur og fritid

- gi rådhuset en enkel oppgradering og prioritere heis

- styrke biblioteket som møteplass med utvidet åpningstid 

- prioritere kortreist og miljøvennlig mat i kommunen

- redusere kommunens CO2-avtrykk i perioden

Se programmet i sin helhet ved å klikke inn på PDF- filen under her: