Våre politikere


Kommunestyret

  • Jeg brenner spesielt for at Tvedestrand skal bli en fulltidskommune!

  • Jeg bryr meg spesielt om barn og unge og deres levekår. Deres stemme og mening er viktig for meg i saker som omhandler dem. Barna i vår kommune er vår viktigste ressurs, og de bør vi prioritere.

  • Jeg er opptatt av mer tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging innad og mellom kommunale enheter, frivillighet og næringsliv. Jeg ønsker også å jobbe for utvikling av sentrum - slik at blant annet eldre har mulighet til å bo hjemme lengre, med kort vei til primære tjenester og sosial hygge. Et sentrum som er trivelig og livlig forebygger ensomhet for mange. Godt valg!

  • Jeg mener Tvedestrand kommune er en flott kommune å vokse opp i. Med sin idylliske skjærgård, levende bygder og ett sentrum i vekst.

  • Jeg jobber som lærer på Tvedestrand skole og er opptatt av at kommunens elever skal få et likeverdig skoletilbud i et mangfoldig, inspirerende faglig miljø som gir rom for utvikling av sosial kompetanse og et rikt sosialt liv. I tillegg tenker jeg at det gamle VGS-bygget kan huse lokal avdeling for PPT, helsesøster og barnevern - samt helsestasjon i sin helhet, og i tillegg være lokaler for Kulturskolen Øst i Agder sin avdeling i byen vår.


Styret