Våre politikere


Kommunestyret

  • Vidar er gruppeleder i Tvedestrand kommunestyre og medlem av formannskapet.

  • Jeg bryr meg spesielt om barn og unge og deres levekår. Deres stemme og mening er viktig for meg i saker som omhandler dem. Barna i vår kommune er vår viktigste ressurs, og de bør vi prioritere.

  • Jeg er opptatt av å ta vare på vårt unike kystmiljø til glede for kommende generasjoner.

  • Inger Britt Ustad

    For meg er barn- og unges oppvekstmiljø en av de viktigste sakene. Vi må legge til rette for at barn og unge har tilstrekkelige og gode fritidstilbud for å hindre utenforskap og skape inkludering. En annen viktig sak for meg er at alle som ønsker det, skal få mulighet til å stå i full, fast jobb slik at man sikrer inntekt og dermed større frihet.

  • Det er viktig for meg at Tvedestrand kommune skal være et godt sted å vokse opp og et godt sted å leve livet for alle uavhening av livets mange utfordringer


Styret