Representant

Monica Mostad Güttrup

Jeg bryr meg spesielt om barn og unge og deres levekår. Deres stemme og mening er viktig for meg i saker som omhandler dem. Barna i vår kommune er vår viktigste ressurs, og de bør vi prioritere.

Monica Mostad Güttrup

Jeg er 44 år og bor på Valbergheia i Tvedestrand sentrum. Jeg er gift og har fire barn, er utdannet vernepleier, med videreutdannelse i barnevern, psykisk helse og veiledning. Jeg jobber nå som sosialpedagogisk rådgiver på Tvedestrand skole.

Tvedestrand er et fantastisk sted. Mitt ønske som politiker, er at flere vil oppdage oss og flytte hit til denne unike kystkommunen.

Oppvekst og skole er viktigst for meg. Jeg er opptatt av at alle i Tvedestrand skal ha det godt, og få gode og riktige tjenester; uavhengig av hva de trenger og hvor de bor i kommunen. Jeg bryr meg spesielt om barn og unge, og deres levekår. Deres stemme og mening er viktig for meg i saker som omhandler dem. Barna i vår kommune er vår viktigste ressurs, og de bør vi prioritere.

Jeg har tro på at god kommunikasjon vil løse utfordringer vi står ovenfor.