Nestleder

Kay Henning Holum

Jeg mener Tvedestrand kommune må ha økt fokus på å hjelpe personer som sliter med rus og psykiatri.

Kay Henning Holum

Jeg er 55 år og bor på Glastadheia sammen med Renate, Nora og hunden Milla.

Jeg er utdannet bygg-ingeniør og jobber med forvaltning og drift av kommunale bygg i Risør kommune.

Jeg mener det er viktig å satse på heltidsstillinger i kommunen, samt å ha økt fokus på kommunale lærlingeplasser. Tvedestrand kommune må ha fokus på og jobbe mot sosial dumping ved kjøp av tjenester.

Jeg ønsker at alle barn og unge skal få muligheten til en god utdanning, i et godt læringsmiljø, i vår kommune. Jeg mener Tvedestrand kommune må ha økt fokus på å hjelpe personer som sliter med rus og psykiatri. Vi må også ha en god offentlig forvaltning - og ta vare på miljøet ved redusert forbruk og klimaavtrykk.

Godt valg!