Medlemsansvarlig

Rune Hovstø

Vi må være med å bygge en robust kommune - med et sterkt sentrum og kreative grender med godt bomiljø!

Rune Hovstø

Litt om meg:- Utdannet elektriker og automatiker- Jobber rundskift som skiftleder hos Herøya Nett i Porsgrunn ( gamle Hydro )

Mine hjertesaker:- Å bygge en robust kommune med et sterkt sentrum og kreative grender med godt bomiljø- Bygge ny felles barneskole i sentrum- Trenger et ryddig arbeidsliv for å motarbeide sosial dumping- Jobbe for heltid og flere lærlinger som kan tilbys fast jobb etter endt utdannelse- Brenner også for kultur og barn og unges oppvekstkår